OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Khung D đang gặp hỗ trợ nhất định sẽ không phá đc đâu chỉ là lúc nào nó đảo chiều.
H4 đang phân kỳ bây giờ hãy buy ngắn.