anhnd1

EURGBP - Bán trên H4

Giá xuống
anhnd1 Cập nhật   
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
GBP đang giảm rất sâu sau cú khủng khoảng Brexit nhưng cặp EG vẫn trong xu thể giảm mạnh trên khung D1
Bán với giá hiện tại hoặc chờ bán trong khoảng 20 pips của vùng chờ bán,
TP về lại đáy cũ 0.86770, Stoploss khi có nến H4 đóng vượt vượt đỉnh 0.89391
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.