Leadership

EURGBP dài hạn

Giá xuống
FOREXCOM:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Với những ai giao dịch ngắn hạn EG thì có rất nhiều điều để phân tích. Tuy nhiên, với những ai giao dịch dài hạn EG thì có lẽ không cần phải phân tích nhiều. Vấn đề chỉ đơn giản là HOLD lệnh và lựa chọn TP mà thôi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.