nguyenvantiep140991

EURGBP Giá xuống

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP đang tích lũy, có thể vào kèo sell. Nhưng đây là khu vực đáy quan trọng, không khuyến nghị cho người ưa mạo hiểm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.