nguyenvantiep140991

EURGBP Giá xuống

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP đang tích lũy, có thể vào kèo sell. Nhưng đây là khu vực đáy quan trọng, không khuyến nghị cho người ưa mạo hiểm