NgocHaiPearlie

EURGBP - Biẻu dồ thể hiện rõ Brexit No Deal

Giá lên
FX_IDC:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Brexit No Deal đang tác động xấu đến đồng GBP. Kỳ vọng tỉ giá EURGBP có thể tăng trong dài hạn.
Đến 31/10 nếu vẫn không có thoả thuận có khả năng đồng GBP sẽ tiếp tục suy yếu.