NgocHaiPearlie

EURGBP - Biẻu dồ thể hiện rõ Brexit No Deal

Giá lên
FX_IDC:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Brexit No Deal đang tác động xấu đến đồng GBP. Kỳ vọng tỉ giá EURGBP có thể tăng trong dài hạn.
Đến 31/10 nếu vẫn không có thoả thuận có khả năng đồng GBP sẽ tiếp tục suy yếu.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.