khoahuynh

EURGBP - Mua lên

khoahuynh Cập nhật   
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP đang phản ứng vùng Demand phía trước. Vùng này đồng thời cũng là vùng kháng cự đã bị phá vỡ trước đó.
Dừng lỗ 0.8460
Takeprofit 3.9R
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.