bobbiboy8x

EUR-GBP tăng giá ngắn hạn

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
tác giả đề xuất mô hình tăng trưởng của EUR-GBP theo kế hoạch như đã vẽ

Điểm chốt lời dừng lỗ như hình


Chúc may mắn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.