Mie_Stable_Profit_Trading

SELL LIMIT EURGBP

Mie_Stable_Profit_Trading Cập nhật   
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Hiện tại giá đang tiệm cận cạnh dưới kênh giá tăng trước đó, đồng thời cũng là vùng cản và xuất hiện nhiều nến giảm có tín hiệu lưỡng lự tăng yếu lại,
Khuyến nghị sell TP SL như hình
Đóng lệnh: dừng lỗ: Sai lầm để SL không cao nên bị nó quét
SL - 20pips
Bình luận: Vùng giá mua vẫn đẹp có thể đợi giá hồi lại entry vào lệnh. SL 30pips nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.