Sanforex-com

Sell EURGBP

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh

Khung H4
EG đang trong kênh giảm giá hình thành sóng điều chỉnh ABC ( nhiều trường hợp có nhiều hơn 3 sóng điều chỉnh )
Điểm hồi quy chạm mức fibo 0.5 mức phù hợp để sell
MACD nằm phần âm
Giá nằm dưới mây giảm , dày.

-> sell EURGBP tại 0.90300
SL 0.90640
TP 0.88956

Ý tưởng liên quan

Bình luận