ngobao1975

Xu hướng EG từ 27/5

ngobao1975 Cập nhật   
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EG đang tiếp cận vùng cản. Nếu hình thành PA giảm ở vùng cản thì sell. TP/ SL như hình.
Bình luận:
Vẫn giữ chiến lược Sell khi hình thành PA tại vùng cản.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.