URIFX

EURGBP: Đánh correction

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Mong chờ 1 wave đi xuống, ít nhat là 1 correction @D1, may mắn hơn, là 1 H&S , wave càng bự hơn.
Bình luận:
Bình luận: Sẽ nhanh sụp thôi
Bình luận: