tradafx

Key level bị phá vỡ và cơ hội mua với EURGBP

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng giảm kết thúc khi Key level bị phá vỡ tại 0.84200.
Đợi xuất hiện retest và tín hiệu xác nhận tăng thì có thể tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.86000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.