tradafx

Cơ Hội Sell Ngắn Hạn Với EURGBP

Giá xuống
tradafx Cập nhật   
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Khung thời gian H1.
Dự báo: Thị trường EURGBP đã liên tục tạo đáy mới tròng nhiều tuần qua, và động lực có phần thuyên giảm. Tuy nhiên, động lực chưa mất hẳn và trong ngày qua động lực ngắn hạn gia tăng cho người bán.
Kế hoạch giao dịch: Bán ngắn hạn hoặc scalping xuống.
Mục tiêu lợi nhuận: 0.82000
-------------------------------------------------------------------------
Cẩn trọng khi giao dịch và luôn đặt stoploss.
Đã hủy lệnh:
Hủy lệnh pending stop, mãi không phá trendline

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.