GreencapInvestmentFund

EURGBP - Make "GBP" great again?! - "Sự trở lại của Sư Tử Anh"

FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh

Cập nhập tình hình: Những ngày qua EURGBP 0.14% đã bắt đầu sụp đổ khi liên tục giảm trong 2 tuần trước. Chúng ta có thể thấy trên khung thời gian D1.

EURGBP 0.14% đã phá được kênh xu hướng đi lên và thử lại vùng Hỗ trợ 0.88530. Trong trend dài hạn của EURGBP 0.14% vẫn còn đang tăng.

Phân tích thị trường: EURGBP 0.14% đã giảm rất sâu phá vỡ kênh xu hướng tăng, có khả năng sẽ quay lại test khu vực hỗ trợ một lần nữa sau đó tiếp tục di chuyển đi lên vùng kháng cự 0.9053-09100. Nếu như đà giảm mạnh phá vỡ vùng hỗ trợ 0.8853 thì giá sẽ tiếp tục di chuyển đến vùng hỗ trợ 0.8740 ( dạo gần có rất nhiều tin tốt cho GBP còn EUR thì ngược lại nên chúng ta không loại trừ EURGBP 0.14% sẽ giảm trong những ngày tới).

Kịch bản giao dịch: Chúng ta có thể tìm cách bán ra khi thị trường hồi một chút về khu vực 0.8900. Hoặc chờ đợi có hành động giá đảo chiều ở khu vực hỗ trợ 0.8853 để tìm cơ hội vào lệnh Buy ngắn hạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.