hailnforex

EURGBP đánh xuống theo tín hiệu D

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Đánh xuống EG theo tín hiệu D, với sự hồi điều chỉnh của GBP