URIFX

@EURGBP => Quan sát chờ sell

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Cặp này để theo dõi.
Plan là sell kg buy.
Bình luận:
Bình luận: long ngắn hạn
Đóng lệnh: dừng lỗ
Bình luận: Update nhầm. Cặp này vẫn còn duy trì lệnh
Bình luận: Có chút tín hiệu tích cực
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Cắt lời 50%
Bình luận: