URIFX

@EURGBP => Quan sát chờ sell

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Cặp này để theo dõi.
Plan là sell kg buy.
Bình luận:
Bình luận:
long ngắn hạn
Đóng lệnh: dừng lỗ
Bình luận:
Update nhầm. Cặp này vẫn còn duy trì lệnh
Bình luận:
Có chút tín hiệu tích cực
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Cắt lời 50%
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.