TungFondex

EURGBP BUY

Giá lên
TungFondex Cập nhật   
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP hiện tại đang ở thời điểm sideway. Tuy nhiên, EURGBP vẫn đang trong xu hướng tăng.

Buy tại 0.88400 và 0.88200

SL: 0.87900
TP: 0.89000
Bình luận:
EURGBP đã tăng 50 pips. Tuy nhiên thời điểm hiện tại vẫn có thể buy theo xu hướng
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Nói chung đến thời điểm hiện tại đã có thể chốt lời EURGBP để có 1 cuối tuần thật lành mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.