URIFX

EURGBP: Bán trong vùng giá thích giằng co

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
39 lượt xem
2
Trong idea trước, mình đã đoán đúng formation của PA. Một đợt giá tăng như chất D1.
Nếu trong pattern này. Giá có thể tiếp cận biên trên lần nữa, rồi đi luôn hoặc quay đầu.
Tận dụng cái này, mình có thể Buy ngắn.