tranhoang2th

Tìm cơ hội mua lên

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Giá nằm trên đường EMA200 và đỉnh trước đó có RSI trên 80.
Nên ta dự đoán giá sẽ có thể test lại 1 lần nữa hoặc đi xa hơn.
Chờ giá hồi về break trendline đồng thời RSI vượt trên đường MA là vào lệnh
TP đỉnh củ hoặc xa hơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.