NguyenThang33

EG - Short

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Xin chào ae, khung H4 có đông lực tăng giá rất chậm và cũng rất gần với Đường xu hướng.
Nếu bạn muốn vào lệnh, xin mời tham khảo chiến lược như hình vẽ!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.