Cafeforex123

Sell EURGBP khối lượng nhỏ

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Sell EURGBP khối lượng nhỏ để thăm dò tại 50% cây pinbar (Bộ nến fakey của Weekly)