Cafeforex123

Sell EURGBP khối lượng nhỏ

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Sell EURGBP khối lượng nhỏ để thăm dò tại 50% cây pinbar (Bộ nến fakey của Weekly)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.