ThanhThaoMC

EURGBP: mô hình BULL PAIR với lợi nhuận 650 PIPS

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh

EURGBP đã gặp đường hỗ trợ cứng trên biểu đồ hàng tuần.
Đây là sự kết thúc của FIBO1.27
Khả năng cao sẽ bật lên cho lợi nhuận 650pip
P/s: Bài viết mang quan điểm cá nhân
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.