FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP
entry limit

giá entry 0.85137

Sl 0.84582
Tp 0.86577

2.5R
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.