rim5067

EURGBP sell setup

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EG đang tạo mô hình lá cờ tiếp tục giảm
Sell break cờ, giá mục tiêu về vùng demand zone 1h ~ 0.9028