Tiếp tục tuần mới cho cặp EURGBP

Mình đã buy và giữ lệnh qua tuần cho lệnh này

Giá của EG hiện đã chạm lại đỉnh cũ nên mình vừa rời SL về điểm hòa vốn để bảo toàn rủi do

Việc tiếp theo của mình là chờ đợi giá đi về TP và không cần làm gì cả

Mình rèn luyện cách giữ lệnh không chốt non kể cả giá có chạm lại hòa vốn thì không sao cả

Tuần này là tuần đầu tiên của tháng mới, có tin tức quan trọng ra nhiều như Nonfarm,.. theo nhận định của mình thì giá sẽ giật rất mạnh có thể đảo chiều, hay hình thành một con sóng mới để dẫn dắt giá cho cả tháng, mọi người cẩn thận nhé tránh mất tiền trong những trường hợp mình không chắc chắn có thể nghỉ trade tuần này cũng không sao cả vì thị trường luôn cho ta rất nhiều cơ hội

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.