MCHTRADING

kế hoạch giao dịch eur/gbp sắp tới

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
D1 trước đó liên tục tạo ra các tín hiệu cho thấy sự giảm giá ,bearish englufing ,giá chạm supply zone D1 và xuất hiện từ chối giá.
Do vậy ưu tiên canh sell EUR/GBP sắp tới
Vậy chiến lược sắp tới là
EUR/GBP canh sell 0.908x-0.909x SL 0.91300 TP 0.90200 TP2 0.89568
Chúc may mắn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.