dinhchien

EURGBP - Bay cao bay xa từ 15-19/4/2019

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
- Chìa khóa chính cho giao dịch lần này vẫn là MACD cao nhất trong 1 quý.
- Chìa khóa 2 là độ dốc RSI và Force Index
- Chìa khóa 3 là giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ