dinhchien

EURGBP - Bay cao bay xa từ 15-19/4/2019

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
- Chìa khóa chính cho giao dịch lần này vẫn là MACD cao nhất trong 1 quý.
- Chìa khóa 2 là độ dốc RSI và Force Index
- Chìa khóa 3 là giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.