DubaiSC

EUR/GBP trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 0,8625 hỗ trợ.

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
0,8625 là điểm trục.

Khuyến nghị :
Xu hướng tăng lấn át khi 0,8625 hỗ trợ.

Kịch bản thay thế:
Dưới 0,8625, kỳ vọng 0,8587 và 0,8565.

Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu và dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 0,8640 và 0,8650)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.