tradafx

Đợi xuất hiện retest và cơ hội mua với EURGBP

Giá lên
FOREXCOM:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng tăng được xác nhận.
Đợi giá quay về retest Key level tại 0.84700 và xuất hiện các mẫu hình tăng giá thì có thể tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.85600.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.