DuyphongFX88

Cơ hội bán EURGBP trên D1

Giá xuống
DuyphongFX88 Cập nhật   
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP tiến về yealy open sau 1 quãng nến xanh kinh dị
Kì vọng short tại đây và về ít nhất là Monthly open tháng 6
Giao dịch đang hoạt động:
đã vào lệnh, đợi giá chạy
SL cách YO 30pip
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.