MarsSDPA

EURGBP D1 April1217

FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Theo dõi giá hồi về vùng Demand mua vào