linh.fondex

EURGBP

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Giá đang tiếp cận vùng kháng cự tại mức 0.8926, nơi nó có khả năng đảo ngược ngưỡng hỗ trợ tại mức 0.8818