Sinvestvn

Phân tích EURGBP

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Trường hợp 1, EURGBP nhiều khả năng sẽ phá xuống trendline để bắt đầu xu hướng giảm.

Trường hợp thứ 2, EURGBP lên 1 nhịp cuối trước khi đảo chiều.

Dù trong trường hợp nào, chú ý quan sát break out để vào lệnh SELL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.