Sinvestvn

Phân tích EURGBP

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Trường hợp 1, EURGBP nhiều khả năng sẽ phá xuống trendline để bắt đầu xu hướng giảm.

Trường hợp thứ 2, EURGBP lên 1 nhịp cuối trước khi đảo chiều.

Dù trong trường hợp nào, chú ý quan sát break out để vào lệnh SELL