phongson

EG short

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EG rõ ràng đang trong kênh giảm, nhìn từ D1 cách đây vài ngày sẽ thấy một gravestone doji theo sau một nến tăng mạnh trong một xu hướng tăng. Đó là chỉ báo mạnh báo hiệu một đỉnh đã hình thành, tiếp theo gravestone doji là một nến giảm dài cho chúng ta biết đỉnh đã được xác nhận.
Nhìn vào biểu đồ dễ thấy kênh giá giảm và những gì giá đang thể hiện khá kỹ thuật. Short EG tại trendlined phía trên, ưu tiên tại những khu vực hợp lưu.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.