NguoiLa15

trung hạn

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
giao dịch xuống
Đã hủy lệnh