ThanhThaoMC

EURGBP đang chờ đợi tín hiệu để bức phá mạnh mẽ

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh

URGBP đã gặp đường hỗ trợ trong 2 tuần qua.
Đây là một biểu đồ tiềm năng cho lợi nhuận 600 pips.ê