ThanhThaoMC

EURGBP đang chờ đợi tín hiệu để bức phá mạnh mẽ

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh

URGBP đã gặp đường hỗ trợ trong 2 tuần qua.
Đây là một biểu đồ tiềm năng cho lợi nhuận 600 pips.ê
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.