tradafx

Đợi giá retest Key level và thiết lập lệnh mua với EURGBP

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Khung thời gian 2 giờ.
Giá đã phá vỡ xu hướng giảm và Key level.
Đã có xác nhận xu hướng tăng với EURGBP sau khi giá phá vỡ xu hướng giảm.
Đợi giá retest lại Key level tại 0.85500 và xuất hiện thiết lập mua để vào lệnh.
Mục tiêu giá là vùng kháng cự 0.86600.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.