khongro001

EUR GBP Quá mua

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
MACD dấu hiệu đảo chiều , vùng zone mạnh khung 1 h , stock đảo chiều tín hiệu tốt để mua vào
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.