SonPriceAction

Buy Eur/GBP từ support

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Hiện tại cặp EUGBP đang giao dịch trong vùng giá, hiện tại đã xuất hiện sức kháng cự từ bên mua gần support zone . Cơ hội để mua vào với R/R khá ổn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.