NguyenThang33

EG - Downtrend đang được xác định???

FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Chúng ta đang được thấy trên biểu đồ rất nhiều điểm lower highs và lower lows... Đây có thể là một dấu hiệu của xu hướng giảm của cặp này. Hiện tại vẫn chưa thể nói là sẽ Short EURGBP , nhưng chắc chắn rằng đây đang là thời điểm downtrend của cặp. Chúng ta hãy cùng theo dõi xem giá của cặp sẽ phát triển đến mức nào.

Nhắc đến

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.