ThanhDCOfficial

EURGBP - Setup kế hoạch BUY

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Theo như biểu đồ cho chúng ta thấy:
- RSI đã có sự phân kỳ đáy
- Giá chạy trong cái nêm với biên độ dao động giá yếu dần đều.
- Ngoài cách kẻ trendline ra chúng ta dễ dàng thấy rằng những thân nến lần lượt nhỏ dần.
=> Điều này thể hiện cho chúng ta biết rằng lực bán hiện tại đang yếu dần.
Tuy nhiên, chúng ta chưa được phép buy ngay đâu nhé.
Để xác nhận được xu hướng mới chúng ta cần các điều kiện sau:
- Giá chạm cản phía dưới và bật lên.
- Giá thoát khỏi xu hướng giảm bằng cách phá vỡ mô hình cái nêm và giá đóng cửa phía trên mô hình.
- Nếu lực buy phía bên trên mô hình mạnh thì chúng ta xem xét có thể buy luôn.

Ghi nhớ: Lực cây nến mạnh yếu thể hiện ở thân nến, thân nến càng dài cho thấy lực càng mạnh.
Bình luận: Lực buy đang mạnh. Anh em cần sự xác nhận phá cản rồi mới vào nhé. Happy trading
Bình luận: Anh em giữ tâm lý vững. Giá có thể sideway trước khi bay lên
Bình luận: Hiện tại giá đã break lên. Anh em có thể BUY

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.