Leadership

EURGBP D1 SELL

Giá xuống
FOREXCOM:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Có rất nhiều bài viết phân tích về EURGBP trong vài ngày qua, chắc hẳn nhiều bạn đã đọc qua những bài viết này.

Tôi đồng quan điểm với phần lớn tác giả phân tích về EURGBP rằng đây là thời điểm hợp lí để SELL EURGBP . Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nên chờ EURGBP đạt mức giá 0.89000 thì SELL sẽ an toàn hơn.

SELL EURGBP - 0.89000
TP: 0.87000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.