ngobao1975

Xu hướng EG từ 30/9

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EG đã kết thúc sóng hồi, giá cho áp lực tăng vùng fibo 61.8. Chờ BUY , TP/ SL như trên chart.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.