Son-Trader

EURGBP - BUY - Phân tích do PHSFund

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
BUY EURGBP

Giá : 0.87770

SL : 0.87390
TP : 0.89214

Lưu Ý : Đầu tư tài chính là việc có rủi ro hãy chịu trách nhiệm với quyết định của mình, lệnh này chỉ tham khảo!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.