tradafx

Chờ thiết lập vào lệnh mua với EURGBP

Giá lên
tradafx Cập nhật   
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc xu hướng giảm ngắn hạn đã bị phá vỡ khi giá tăng mạnh và hình thành mô hình tích lũy tam giác cân trên Key level.
Giá vừa phá vỡ mô hình tích lũy tam giác này. Tại đây có thể chờ xuất hiện thiết lập mua với khung thời gian 1 giờ để vào lệnh.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng kháng cự cũ tại 0.86600.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.
Giao dịch đang hoạt động

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.