SonPriceAction

EURGBP chờ đợi tín hiệu buy lên

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP đã về đến vùng kháng cự quan trọng trên tuần. Chú ý kỹ pair này để vào lệnh buy nếu xuất hiện các tín hiệu Fakey/ 2 bar reversal/ engulfing có range lớn hơn price action quanh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.