NamHenry

Cặp tiền tệ: EUG/GBP

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Cặp tiền tệ EUR/GBP canh mua vùng giá hiện tại, Dừng lỗ Tuyệt Đối nếu giá pha qua vùng 0.858, TP kì vọng: 0.877 - 0.879
Đóng lệnh: dừng lỗ