TradeProEdu

EurGbp xu hướng giảm, Chỉ báo điều chỉnh xu hướng

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Hãy nhìn vào biểu đồ 4 giờ.
Đường Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen
đường màu xanh hướng xuống dưới, trong khi đường màu đỏ vẫn nằm ngang
Một trong những mức tối thiểu trước đó của đường Chikou Span được kỳ vọng là mức hỗ trợ (0,8519)
Một trong những mức tối đa trước đó của đường Chikou Span được kỳ vọng là mức kháng cự (0,8617).

Trên biểu đồ hàng ngày
đường Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen
đường màu xanh hướng lên trên, trong khi đường màu đỏ vẫn nằm ngang
Đường xác nhận Chikou Span đang cắt qua biểu đồ giá từ bên dưới
đám mây hiện tại sẽ đảo ngược từ giảm dần sang tăng dần
Công cụ đang giao dịch xung quanh biên giới dưới của đám mây.
Một trong những mức tối thiểu trước đó của đường Chikou Span được kỳ vọng là mức hỗ trợ (0,8460)
Một trong những mức tối đa trước đó của đường Chikou Span dự kiến ​​sẽ là mức kháng cự (0,8703).
Trên biểu đồ 4 giờ, chúng ta có thể thấy sự điều chỉnh của xu hướng giảm.
Trên biểu đồ hàng ngày, chúng ta có thể thấy sự điều chỉnh của xu hướng giảm.
Khuyến nghị mở các vị thế mua ở mức giá hiện tại với Chốt lời ở mức tối đa trước đó của đường Chikou Span (0,8617) và Cắt lỗ ở mức đường Kijun-sen (0,8519).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.