UnknownUnicorn3256196

EUR/GBP dự xuống trong dài hạn.

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
* Trên chart M1: EUR/GBP đang ở vùng middle trong kênh tăng, đang sideway và có dấu hiệu break xuống để test lại đường hỗ trợ của kênh giá tăng M1 .
* Trên chart D1: thì cho thấy cặp này đang có xung hướng giảm trong ngắn hạn và đang test lại trend giảm trong ngắn hạn.
* Kết hợp với swap dương khi sell thì có thể sẽ đặt lệnh sell dài hạn ở thời điểm hiện tại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.