HOAIGOLD

EURGBP CANH BUY

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
cặp này có khả năng cao sẽ hồi mn nhé , canh buy kiếm vài trăm pip . sl tp như hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.